A képviselő-testület zárt ülésen hozott határozatai:

 

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének                           26/2022. (III.31.) határozata

 

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a közvilágítás korszerűsítésére tett pénzügyi ajánlatokat nem fogadja el.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2022. május 30.

   Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének                             27/2022. (III.31.) határozata

 

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a települési támogatás elutasítása miatti …fellebbezés ügyében jóváhagyja a polgármester támogatást elutasító döntését.

 

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének                                      43/2022. (VI.30.) határozata

 

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy BALATONSZABADI DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományozza Dr. Lovász Irénnek. Felkéri a polgármestert a díszpolgári oklevél elkészíttetésére, és a Falunapon történő átadására.

                                   Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

                                   Határidő: 2022.09.10.

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének          44/2022. (VI.30.) határozata

 

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy BALATONSZABADIÉRT kitüntető díjat adományozza Kálmán Mihálynénak. Felkéri a polgármestert az oklevél elkészíttetésére, és a Falunapon történő átadására.

                                   Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

                                   Határidő: 2022.09.10.

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének          45/2022. (VI.30.) határozata

 

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy BALATONSZABADIÉRT kitüntető díjat adományozza Németh János Józsefnek. Felkéri a polgármestert az oklevél elkészíttetésére, és a Falunapon történő átadására.

                                   Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester                                                                     Határidő: 2022.09.10.

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének          73/2022. (XI.24.) határozata

 

 

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjban az alábbi személyeket részesíti:

……………..             4.400,-Ft/hó

……………..             4.400,-Ft/hó

……………..             4.400,-Ft/hó

……………..             4.400,-Ft/hó

……………..             4.400, -Ft/hó

……………..             4.400,-Ft/hó

……………..             4.400,-Ft/hó

…………….              4.400,-Ft/hó

…………….              4.400,-Ft/hó

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat értesítse.

Felelős: Hosszú-Kanász Eszter polgármester

Határidő: értesítésről: 2022. november 30.

Összegzés

Balatonszabadi község Somogy megyében, a Siófoki járásban található. Lakosságszám tekintetében a megye legnagyobb községe.

Terület: 41,34 km²

Népesség: 3 024 fő (2022.01.01. KSH adat)

 

Községi Önkormányzat

Polgármester: Hosszú-Kanász Eszter (telefon: 0620/436-3080)
Alpolgármester: Kálmán Zoltán
Jegyző: dr. Töpler Eszter
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Erdősi Ágnes

Cím: 8651. Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
Telefon: 84/355-011, 0620/982-3682
Fax: 84/355-031

E-mail: onkormanyzat@balatonszabadi.hu
Internet: http://www.balatonszabadi.hu

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.